Become a nimly partner

nimly.io / Bli en forhandler

Scroll ned

Er du interessert i å selge nimlys produkter og hjelpe til med montering, konfigurering og integrering i eksisterende smarthjemløsninger? La oss samarbeide!

Kontakt oss

Et marked i vekst

Det er anslått at markedet for produktene våre kommer til å vokse med 25–30 % de tre neste årene. Veksten drives først og fremst av den økende etterspørselen etter IoT- og smarthjemløsninger. Vi fokuserer på å utvikle produkter som passer inn i smarte hjem, og da særlig produkter knyttet til dører.

Kvalitetsprodukter og et solid selskap

nimly er et nordisk låseselskap som ble startet i Gran på Hadeland i 2009. Selskapets fokusområder er produktinnovasjon og kvalitet. Med vår eier RCO (som igjen er eid av Novax, en del av familieselskapet Axel Johnson AB) i ryggen fortsetter vi å vokse og utvikle oss sammen med samarbeidspartnerne våre.

Du & nimly

nimly tilbyr løsninger som er attraktive både for husstander og bedrifter. Vi er nå på utkikk etter flere samarbeidspartnere som kan hjelpe oss å håndtere den voksende etterspørselen.

Kontakt oss

Fordelene ved et partnerskap

  • Vi har den enkleste monteringsprosessen. Som forhandler er det godt å vite at forbrukerne enkelt kan montere gjør-det-selv-produktene på egen hånd.
  • Mange forbrukere kvier seg fremdeles for å la en elektronisk enhet styre adgangen til boligen. Du kan tilby forbrukerne den tryggheten og komforten som ligger i å ha en reservenøkkel plassert utenfor boligen, slik at de kan komme seg inn uansett enhetens batteristatus.
  • Vi er stolte av kundestøtteavdelingen vår og oppfordrer til og med forhandlerne til å videresende kundespørsmål til oss. Det gjør vi for å avlaste deg som forhandler og se til at kundene får kundeservice fra våre eksperter.
  • nimly er et selskap i rask internasjonal vekst med ambisjoner om å posisjonere seg på smarthjemmarkedet. Bli med oss på reisen!