Bli nimly-partner

nimly.io / For forhandlere

Bla nedover

Er du interessert i å selge nimlys produkter og hjelpe til med montering, konfigurering og integrering i eksisterende smarthjemløsninger? La oss samarbeide!

Kontakt oss

Marked i vekst

Det er anslått at markedet for produktene våre kommer til å vokse med 25–30 % de tre neste årene. Veksten drives først og fremst av den økende etterspørselen etter IoT- og smarthjemløsninger.
Vi fokuserer på å utvikle produkter som passer inn i smarte hjem, og da særlig produkter knyttet til dører.

Solide produkter og ditto organisasjon

nimly er et nordisk låseselskap som ble startet i Gran på Hadeland i 2009. Selskapets fokusområder er produktinnovasjon og kvalitet.
Med vår eier RCO (som igjen er eid av Novax, en del av familieselskapet Axel Johnson AB) i ryggen fortsetter vi å vokse og utvikle oss sammen med samarbeidspartnerne våre.

Du og nimly

nimly tilbyr løsninger som er attraktive både for husstander og bedrifter. Vi er nå på utkikk etter flere samarbeidspartnere som kan hjelpe oss å håndtere den voksende etterspørselen.

Kontakt oss

Fordelene ved et partnerskap

  • Vi har den enkleste monteringsprosessen. Som forhandler er det godt å vite at forbrukerne enkelt kan montere gjør-det-selv-produktene på egen hånd.
  • Mange forbrukere kvier seg fremdeles for å la en elektronisk enhet styre adgangen til boligen. Du kan tilby forbrukerne den tryggheten og komforten som ligger i å ha en reservenøkkel plassert utenfor boligen, slik at de kan komme seg inn uansett enhetens batteristatus.
  • Vi er stolte av kundestøtteavdelingen vår og oppfordrer til og med forhandlerne til å videresende kundespørsmål til oss. Det gjør vi for å avlaste deg som forhandler og se til at kundene får kundeservice fra våre eksperter.
  • nimly er et selskap i rask internasjonal vekst med ambisjoner om å posisjonere seg på smarthjemmarkedet. Bli med oss på reisen!