nimly.io / Support

FAQ

Har du spørsmål om produktene våre? Vi er her for å hjelpe deg.

Jeg ønsker appstyring av min elektroniske dørlås. Hvordan gjør jeg dette?

Lås + Modul + Gateway = smart!

Gjør din dørlås smart med Connect Module fra nimly.

Installer smarthjemsmodulen i din lås og koble til smarthjemsløsningen som passer deg.

Alternativ 1:
Koble til Connect Gateway (selges separat) for appstyring i nimly connect appen.

Alternativ 2:
Benytt din eksisterende gateway fra din foretrukne smarthjemsleverandør med støtte.

Les mer om smarthjemssystemer med støtte på produktsiden for Connect Module.

Tilleggsutstyr selges separat.

Hvorfor benytter Nimly nødnøkkel som reserveløsning for sine dørlåser?

Dette gir deg tryggheten til å kunne åpne din dørlås, uavhengig av batteristatus på låsen. Nødnøklene kommer godt med om låsen går batteritom, feilinstallasjon på dør eller kretskortfeil ved vandalisering og innbrudsforsøk.

Hvordan benytter jeg nødnøkkelen på min elektroniske dørlås?

Vri nødnøkkelen 90 grader, slik at den står vannrett i sylinderen. Det er normalt at nøkkelen ikke møter motstand og kan vris rundt om i sylinderen, på visse modeller.

Jeg har glemt min masterkode og ønsker å nullstille min lås. Hvordan gjør jeg dette?

Se produktveiledningssiden eller kontakt vår kundeservice og etterspør tilbakestillingsprosedyre for din elektroniske dørlås.

Husk å benytte prosedyren for nettopp din elektroniske dørlås. Dersom du er usikker på hvilken modell du har, kan du lese på innsiden av ditt batterideksel.

Fremgangsmåten er stort sett lik for alle våre produkter:

– Fjern batterilokket og ta ut batteriene

– Skru av innvendig enhet (to skruer i batteriholderen og en i bunn av låsen)

– Trekk innvendig enhet av døren, men la ledningen fra utvendig til innvendig enhet forbli tilkoblet

– Vend enheten mot deg, sett i batteriene og hold inne den gullfargede nullstillingsknappen på kretskortet

– Etter noen sekunder vil låsen avgi et langt pip og grønt blink – låsen er nå nullstilt

Verifiser at låsen er nullstilt ved å sjekke at fabrikkode 123# kan benyttes. Start innlegging av adgangsfunksjoner på nytt, slik som anvist i programmeringsmanualen.

Det er viktig å ha nødnøkkelen tilgjengelig under demontering og funksjonstest alltid låsen etter montering. Husk å plassere nødnøkkelen tilbake trygt utenfor din bolig.

Hva er en hakereile?

Det er en hakeformet konstruksjon i låsekassen for ytterdør, som danner en barriere mellom dør og dørkarm. Denne utløses automatisk i det døren lukkes og gir deg økt sikkerhet ved et potensielt innbruddsforsøk eller annet, sammenlignet med en tradisjonell låskasse. Man kan derfor oppleve noe lenger vandring i dørhåndtaket, da hakereilen følger dreiebevegelsen i låskassen.

Hvordan vender jeg låsepinnene på låskassen, slik at den blir riktig for min dør?

Skru av stolpen i front på låsekassen og vend låsepinnene rundt etter behov, slik at den slake siden av låsepinnene er orientert mot din dørkarm.

Jeg ønsker elektronisk dørlås for min ytterdør, hvordan vet jeg at den passer?

Vår elektroniske dørlås og låskasse for ytterdør er kompatibel med både høyre- og venstrehengslene dører, med utsparing i henhold til skandinavisk standard (stor) SS 817383. Tykkelsen på ditt dørblad må være minimum 5cm og kan være så tykk som 9cm, uten tilpasning av firkantpinnen.

Jeg ønsker elektronisk dørlås for min innerdør, hvordan vet jeg at den passer?

Vår elektroniske dørlås og låskasse for innerdør er kompatibel med både høyre- og venstrehengslene dører, med utsparing i henhold til skandinavisk standard (liten) SS 817382.

Hvordan varsler min dørlås at batterinivået begynner å bli lavt?

Den avgir flere hyppige pip ved gjenlåsing. Se manualen for nettopp din elektroniske dørlås for en detaljert beskrivelse.

Hvor kan jeg oppbevare mine nødnøkler?

Det er opp til deg selv å finne en trygg oppbevaringsplass utenfor din bolig, som er best egnet for deg. Dette kan gjerne være i en nøkkelboks, i bilen, i garasjen eller en annen bolig/fritidseiendom du eier.

Hva gjør jeg dersom min elektroniske dørlås går batteritom?

Hent frem en av dine nødnøkler og lås opp dørlåsen mekanisk. Nødnøkler skal som anvist være oppbevart trygt utenfor din bolig.

Still et spørsmål

Kontakt oss

Telefon kundestøtte

Norge: +47 45 49 29 23

E-post kundestøtte

Send oss en e-post
hvis du lurer på noe.

Henvendelse til kundestøtte